Borlänge Scoutkår

Metod

Scoutlagen

Grunden i all scoutverksamhet ligger i scoutlagen .

Patrullsystemet

I scouterna arbetar vi i små grupper som vi kallar patruller. Att små grupper främjar utveckling och ett gott självförtroende har andra kommit fram till på senare år, i scouterna arbetar vi så sedan nästan 100 år. Den egna ansvaret i gruppen stegras naturligtvis med ålder och kunskap. Det är inte ovanligt att dessa patruller blir kamratgäng många år framåt. En typisk patrull består av 6-8 scouter.

Lära genom att göra

I scouterna får var och en utifrån sin egen förmåga prova på de olika programpunkterna som erbjuds, genom att själva prova olika lösningar. Naturligtvis finns det vuxna ledare som ger stöd utan att förta den spänning man upplever när inte alla svar är skrivna.

Friluftsliv

Naturligtvis är vistelse i skog, mark och sjö en stor del av vår verksamhet. Det är här vi får de upplevelser som känns så sköna att bära med sig i livet. Många barn och ungdomar saknar idag dessa upplevelser och äventyr. Möjligheterna till spänning och äventyr är oändliga när man är ute. Äventyr för de minsta kan vara att för första gången göra en endags utfärd till scoutstugan och göra en stor lägereld. För de lite äldre kan det vara den första egna hajken där det kan bli både bergsklättring, forsfärder, segling och paddling. För de vuxna kan så småningom äventyret bestå av att resa ut i världen och träffa andra scouter.

Internationellt

Scouting är den största internationella ungdomsrörelsen, scouter finns i alla tänkbara länder. Scouting har utvecklats olika beroende på de förutsättningar som finns.

En del av scouting är att resa till andra länder för att träffa scouterna där, eller ta emot uländska scouter på våra läger och arrangemang.

En annan del av det internationella är JOTA som ordnas varje år i oktober.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen