Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Flygarna


Alla måndagsmöten är kl 18.00 - 19.30 på TG (Tansågården), om inget annat meddelas

TÄNK PÅ ATT SKICKA MED KLÄDER FÖR ATT VARA UTE I, VI ÄR UTE VARJE GÅNG ANTINGEN HELA MÖTET ELLER DEL AV MÖTET.

Planeringen kan ändras med kort varsel om läget skulle förändras.

Ledare:

Eva Lindh, mobil: 070 - 392 12 54
Sofie Hinders, mobil: 070 - 688 61 86
Victor Lindh

Program Hösten 2021

augusti

Info

Ansvarig

v30-311-7Sö-LöLäger
v3322Upptaktsträff med Aktiviteter Tansågården 14.00

september

v366Uvberget
12Kårstämma Uvberget 10.00
12FamiljedagUvberget 13.00-15.00
v3713Uvberget
v3820Uvberget
v3927Uvberget

oktober

3Höstfejden Järlinden
v404Hinderbana / LivlinaMellsta
v4111Sjukvård / Kniv
v4218Lykta / Stormkök
23-24Lö-SöEV. Övernattning UvbergetBeror på utvecklingen av pandemin
v4325Chiffer / Scoutlag

november

v458Knopar / Ceremonier
v4615Julpaket
v4722FFB
v4829Baka Pepparkakor

december

2ToPepparkakshusbyggartävling. Gemensamt för hela kåren.
v496Terminsavslutning
 
<< Våren 2021 Våren 2022 >>

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen