Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår mars 2002 årg. 17

Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild
Utvecklingsprocess i Borlänge scoutkår?


I detta nummer bl a [göm]
Utgivningstider
Redaktörerna
Avdelningarna
Bokslut
Vinterscoutdag
Tansågården
Uvberget
 Logårdssipendiet
Övrigt KS
Hänt i kåren
Nornhajken
Läger
Kårplanering

Kommande nummer

ManusstoppUtgivningsdag
20 mars8 april
17 april 6 maj
22 maj3 juni

Redaktörerna

Februari är en lugn scoutmånad. Det är inte så mycket som hänt sedan förra numret. Det var många som hade förhinder på senast KS. Vi var bara 4 personer. Därför har det kanske hänt mer på avdelningarna än vad vi fått veta. Men det kommer väl med vid ett senare tillfälle.

Nu ser vi fram emot Kårplaneringen. Den hoppas vi mycket på. Hoppas det kommer mycket folk. I år har vi satsat mer än de senaste åren på gemenskap. Det blir inte bara den nödvändiga planeringen. Även om det är en mycket viktig bit att försöka bryta den neråtgående medlemsutvecklingen. Vi hoppas att få se både blivande och gamla medlemmar förutom alla som på något sätt arbetar aktivt i kåren nu.

Ni som tänker åka på något arrangemang i sommar har chansen att söka Logårdsstipendiet. Se sid. 13. Det finns en baksida för att skriva ansökan på. Den finns hos oss. Hör av er till så hjälper vi till med ansökan.

Maj-Britt och Lasse tel 22 94 34 maj-britt.bergstentelia.com

Avdelningar

Infogad bild Infogad bild

Minior
Ingen närvarande som kunde rapportera
Junior
Ev. är 2 nya scouter på gång. Annelie Uppgren hjälper till när det behövs.
Patrull
Ingen närvarande som kunde rapportera
Senior
Normal verksamhet
17 febr
Junior patrull och senior var traditionsenligt till Sandviken och badade

Infogad bild Infogad bild

Bokslut

Bokslutet för 2001 är nu klart. Det visar ett överskott på. Drygt 8.000 Överskottat motsvarar ungefär den besparing vi gjort på uppvärmningen av Tansågården ifjol.

Men det finns andra rätt stora avvikelsen som tar ut varandra. Bl a

Medlemsavgifter - 8.000 minskat medlemsantal
Utbildning + 7.000inga kurser utöver Rättvik
Utrustning + 6.000inget underhåll på kanoter och segelbåtar

Vinterscoutdag i Gyllbergen

+ 5 grader kl 10.00 lördag den 16 febr på parkeringen vid Gyllbergen. Trots det hade 19 personer, scouter, föräldrar och ledare kommit dit. Jag tror att alla lyckades få fäste under skidorna. Kårens nya pulka gled lätt. Den invigdes av Henrik och en kasse med ved. När vi åkt en bit bortom Hemsjön stannade vi vid en skyddad plats under en klippa.

Där eldade vi upp veden, grillade korv på glöden, satt och hade det skönt i solen när vi inte bombarderades med snöbollar av några busiga scouter.

När vi hade slappat färdig och blivit mätta åkte de flesta närmaste tillbaka till parkeringen. Några åkte runt Dragberget och Älgsjön. Det blöta snön gjorde att det var väldigt dåligt glid, så det blev en riktig motionstur.

Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild

 • 5 bilder

Tansågården

I något av de senaste numren av Kårbladet har vi berättat om hur försäkringskostnadena ökat. Här kommer siffror som visar hur kostnaderna för värme, el och vatten har varit under de senaste åren.

1994 29.427
1995 25.755
1996 31.884
1997 16.261
1998 20.222
1999 18.323
2000 14.074
2001 9.491

Kommentarer:

 • De stora skillnaderna mellan 1996 och 1997 beror hur fakturorna kommit. Rätt värden är troligen mellan 20.000 och 25.000 per år.
 • 1995 tilläggisolerades huset
 • 1997 satte vi in vattenmätare och betalar sedan dess vad vi förbrukar och inte som tidigare efter en schablon för enfamiljshus.
 • Under de senaste åren har vi installerat och trimmat in värmeregleringen med timrar.

Det är stora besparingar vi uppnått. Och Tansågården är verkligen en tillgång för oss. För de föreningar som hyr lokaler av kommunen har hyreskostnaderna höjts flera gånger under denna period.

Infogad bild

Gamla scoutstugan i Uvberget

En spannmålsbod som år 1931 flyttades från Stora Tuna postgård till Uvbergsviken och påbyggdes med en övervåning. Byggnadsarbetet utfördes av folkskolläraren Valfrid Nygren i Ornäs med hjälp av folkskolläraren och scoutledaren Georg Holm i Alsbäck. Stugan revs år 1958 när nya stugan var klar.

Nya stugan står till höger om gamla stugan

Foto f d kårchefen i Borlänge Scoutkår Uno Candell

1997-01-25 Stig Forslund

Infogad bild
Nya stugan september 2000

Frivillig arbetskraft

Arbetskraften bestod av ledare, äldre scouter och föräldrar. Ett 30-tal föräldrar ställde up från början. Som vanligt gick det rätt bra att få hjälp i början, men efterhand blev det färre som hjälpte till, men tillräckligt många för att allt skulle bli klart.

Stig var den drivande kraften. Under 1 ½ år var han vid Uvberget varje onsdag kväll, lördag eftermiddag och kväll och delvis på söndagarna. Laila och deras dotter Eva var mycket ensamma denna tid. Jag tycker att det är lika fantastiskt, att Laila stod ut med att se Stig ge sig av hemifrån varenda helg under så lång tid, så att Stig lyckades ro detta projekt i hamn.

Stig vill särskilt framhålla Erik Hallor som tillsammans med sina söner lagt ner väldigt mycket tid och Carl-Gösta Englund som ringde efter folk och tiggde ihop det mesta materialet.. Det verkar att ha varit lättare på den tiden både att få folk att hjälpa till att arbete och få material till skänks. Men Stora Kopparbergs Bergslags AB, dåvarande ägare till Domnarvet och mycket mera). Han såg till att folk från Bergslaget blev utkommenderade för skogsavverkning för stugan.

Ny väg byggs

På den tiden fanns det bara en väg till badplatsen i Uvbergsviken. Från den vägen gick en stig fram till gamla scoutstugan. För att genomföra stugbygget krävdes att väg byggdes. Skogen fällde Stig och Erik Nygren några kvällar i skenet från billysen. Bergslaget hade en tranportcentral i Ornäs. Bl a användes lastbilarna i Tuna Hästberg. I returlass på kvällarna hade de makadam med sig till vägen fram till stugan och för utfyllnad där stugan skulle stå. Allt material planerades sedan ut för hand.

När alla husen var rivna i Tjärna skedde transporten av timret med en av Bergslagets bilar. Vägen till stugan var då ännu inte körbar, varför timret lossades vid stora vägen och släpades sista biten med häst.

Allmänna Arvsfonden beviljade ett bidrag. Det räckte bl a till att anställa 3 timmermän att resa stommen till huset på en grund som föräldrarna m fl byggt.

På hösten 1958 stod stugan färdig. Men det var inte bara stugan som byggdes under denna tid.

Båthus och sovstuga

För att förvara de 5 båtarna behövdes ett båthus. Einar Lindberg i Stora Tuna Scoutkår ordnade virke till detta. Detta hus byggdes samtidigt med Uvbergsstugan.

Det behövdes någonstans sova också. Därför uppfördes sovstugan. Under kriget tillverkades järnvägsräls i Domnarvet. Men man hade inte tillräckligt med arbetare för att producera i den takt som SJ behövde räls. Därför skickades SJ folk till Borlänge för att hjälpa till. På åkern efter vägen upp till Borlänge sjukhus ställdes 2 baracker som bostäder åt dessa. 1957 behövdes inte dessa baracker längre och Bergslaget skänkte en av dem. Baracken var byggd i moduler, varför den var relativt lätt att plocka ner och monteras upp på de plintar som färdigställts i Uvberget. Detta arbete utfördes gratis av byggmästare i Borlänge.

Sovstugan inreddes med 3-vånings tarrsängar. Alla som legat i dem kommer säkert ihåg att rörde sig någon i en säng, gungade det ordentligt i de andra två. Laila m fl sydde madrassvar som sedan fylldes med halm.

Den gamla stugan revs. Erik Hallor fick den på villkor att han svarade för rivning och borttransport. Han tänkte sätta upp den på ett annat ställe, men den var så dålig att den bara kunde användas till ved.

El drogs också fram till stugorna. En jordkabel lades ner efter vägen. Naturligtvis måste hela sträckan grävas för hand bland alla stenar.

Stor invigning

Den 27 oktober 1958 kl. 14.00 var det dags för stor invigning. Sista spiken hade slagits i 11.30.

Exakt kl 14.00 gled en flotta på 6 segelbåtar in i Uvbergsviken. Samtidigt marscherade en lång rad scouter med fanor i spetsen fram till stugorna. Flera hundra personer hade samlats till invigningen.

Innan alla tal började berättade Stig om stugornas tillkomst. Cirka 5.000 arbetstimmar hade lagts ner och då är inte de yngre scouternas tid medräknad. Enbart under den senaste veckan hade man arbetat 500 timmar. Stig bedömde att en anläggning värd 90.000 ? 100.000 kr hade skapats. Trots det fanns bara en skuld på 5.000. 21.000 kronor hade erhållits från Arvsfonden, 3.500 från syföreningarna och 3.000 från ett lotteri, men det var i stort sett alla kontanter de hade att röra sig med. Genom stor välvillighet från företag och kommunala myndigheter har vi lyckats ro bygget i land berättade Stig vidare.

Efter Stigs redogörelse följde tal av alla gratulanter, inte mindre än 16 st. På grund av kylan ombads talarna att begränsa sig till 3 min var, men det var inte många som klarade den tiden. Alla vara så imponerade och ville naturligtvis få utrycka det på sitt sätt. Allt detta med alla gratulanter mm finns refererat i en tidningsartikel som jag fått låna av Stig. Invigningen, som förrättades av Svenska Scoutförbundets sjöscoutsekreterare Rulle Neveling, avslutades med scoutbönen och flagghalning. Och när flaggan halades gled den första segelbåten åter ut mot Ösjön.

Uvbergsstiftelen

Den första stugan byggdes av Stora Tuna Kyrkliga Scoutkår.1945 delades denna i Borlänge Scoutkår och Stora Tuna Scoutkår. Dess två kårer ägde sedan gemensamt Uvbergsstugan. När pengar skulle sökas från Allmänna Arvsfonden fick det bara finnas en sökande. Därför bildades Uvbergsstiftelsen i samband med att den nya stugan byggdes.

Logårdssipendiet

Tyvärr var den inskannade bilden i kårbladet av för dårlig kvalitet.

Övrigt från KS 20 februari

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll KS 2002-01-16 godkändes och lades till handlingarna. Någon båtansvarig har inte utsetts efter Henrik Skymning.

§ 6 SKRIVELSER

 • DST-protokoll med bilagor
 • DS-protokoll nr 270, 271 och 272.
 • Info-blad 1-2002 från distriktet.
 • Dags att sök Logårdsstipendie 2002-02-20
 • Inbjudan till Nornhajken
 • Arbeta på Kopparbo sommaren 2002
 • Info om Tillsammansdagen.
 • Inbjudan till Mastodontkurshelg Västmanlands scoutdistrikt
 • Förslag till innehåll i kårens sjukvårdslådor. Har kommit från kurs- ledarna får sjukvårdkursen i Rättvik.

Hänt i kåren

 • Vinterscoutdag

Nornhajken

Inbjudan till Nornhajken har redan kommit. Den blir 24 ? 26 maj. Hela inbjudan kommer in i näsa nummer av Kårbladet.

Läger

Vassbo 2002

Det har nu bestämts att det blir läger i Vassbo 2002. Under Rättvikskurserna intervjuade Lasse övriga dalakårer om deras lägerplaner. 6 kårer var intresserade av att ordna ett läger tillsammans med oss. Det är

 • Falu Scoutkår
 • Kopparbergets scoutkår
 • Ornäs Scoutkår
 • Stora Tuna Scoutkår
 • Säters Scoutkår
 • Vika Scoutkår

Det första lägermötet hölls den 13 februari. Då bestämdes att lägret blir i Vassbo onsdag 31 juli ? måndag 5 augusti. (miniorer fredag 2 ? söndag 4 aug).

Troligen blir det upp till 150 personer på lägret

Mer information i lägerbrev nr 1 som kommer ut i början av april.

Miniorläger

För våra miniorer planeras också antingen ett eget läger vid Uvberget på försommaren eller tillsammans med Säters Scoutkår på deras traditionella Risshytteläger under pingsten.

Välkommen till Borlänge scoutkårs kårplanering!

När?
Lördagen den 16 mars kl. 9.00 till ca 21.00

Var?
Tronsjö bagarstuga

Vad?
Förmiddagen och början av eftermiddagen används till :
 1. Uppföljning av det som bestämts förra året.
 2. Utvärdering av året som gått.
 3. Planering av nästa år. Avbrott för tillverkning av lunch.
 4. Kvällens specialprogram. Kom ihåg att ta med skyddsutrustning. (förkläde).


Kom ihåg!
Anmälan till Anna-Maria senast måndag den 11 mars.
Infogad bild

16 deltagare

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen