Borlänge Scoutkår
Kårprogram
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
2/4 (Efter planeringen)
Kårstyrelse
2/4 (Efter stämman - ca 16.00 - 19-00))
Kårplanering
23/4
St Georg
26/4 (TG 18.15)
KS


Vill du bli medlem i kåren
Fyll i medlemsansökan här

För mera information eller
för att avsluta medlemsskapet
- mejla
medlemborlangescoutkar.se
Infogad bild
Mejla kåren:infoborlangescoutkar.se

Infogad bild

Besök uvberget.scout.se

Prenumerera på scouternas nyhetsbrev
eller läs dem lägre ned på samma sida.

Stöd Borlänge Scoutkår
- handla genom Sponsorhuset.
Klicka här!

medlemmar

Borlänge scoutkår

Borlänge scoutkår tillhör Dalarnas scoutdistrikt . Kåren bildades 1945 genom att Stora Tuna Kyrkliga Scoutkår delades i två kårer, där det hade funnits en Borlänge-avdelning en längre tid. Efter att ha flyttat omkring i olika lokaler i några år köpte kåren 1965 ett eget hus .

Kåren har såväl traditionella scoutaktiviteter som visst inslag av sjöscouting, där vi har två segelbåtar (Mymlan och My ) i sjön Runn. Vi har även ett antal kanoter och optimistjollar till vårt förfogande.

Spårarscoutavdelningen Flygarna

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten måndagar kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
23/4
St Georg
6/5
Stålpilen & Bågen

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
23/4
St Georg
6/5
Stålpilen & Bågen

Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Alla onsdagsmöten är kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
5/4
Tälja och surra

Upptäckarscoutavdelningen Skogsfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma

Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren

Scouter i årskurs 6 - 8.
Skogsdjuren träffas vanligtvis varje torsdag 18.30-20.00 på TG , se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
6/4
Påskjakt
13/4
Påsklov

Utmanarscoutlaget B-Laget

Scouter i årskurs 9 och uppåt
Möten på TG på onsdagar 18.30-21.00, se programmet .

Kommande program
2/4 (TG 14.00 )
Kårstämma
23/4
St Georg

Kårstämma 2023

Kårstämma
Kallelse till kårstämma

Alla medlemmar i Borlänge Scoutkår kallas till kårstämma.

Dag: Söndag den 2 april 2023.
Tid: kl. 14.00
Plats: Tansågården

DAGORDNING
Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Justering av röstlängden
Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
Godkännande av dagordningen
Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
Fråga om fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det närmast föregående verksamhetsåret
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
Val av kårordförande och vice kårordförande samt dess mandatperioder
Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen samt dess mandatperioder
Val av revisorer och revisorssuppleant samt dess mandatperioder
Val av kårens representant/er till Scouternas stämma
Övriga val, t.ex. representanter till Uvbergsstiftelsen
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötet avslutas

Välkomna / Styrelsen

Vässarö 2023

Nu finns lägerbrev för Vässaröläger redo. Lägret kommer att vara mellan den 9-15 juli

Vi förlänger anmälningstiden till 2023-03-31

Ladda hem inbjudan.

Risshyttelägret 2023

Ädla riddare, ärade adelspersoner och andra framstående undersåtar. Härmed välkomnas ni till kröningen av Deras Majestät Regenten, härskare av det
upphöjda riket Risshyttan. Alla vasallkårer är bjudna, och denna historiska händelse skall firas med storslagna tävlingar, utsökta festmåltider och angenämt umgänge.

Packa dina lägersaker och ett glatt humör och kom på årets Risshytteläger!

Pris: 475kr

Ladda ner inbjudan och utrustningslista .
Hälsodeklaration .

Lägerstart i Risshyttan:

  • spårare och upptäckare 19 maj kl 10.00
  • äventyrare och utmanare 18 maj kl 20.00

Avslutning för alla: söndag den 21 maj ca kl 14.

Besök på lägret är lämpligast på lördag eftermiddag - kväll.
Anmälan, tillsammans med hälsodeklaration, skickas till
lagerborlangescoutkar.se
så snart som möjligt, men senast den 6 april 2023.

Äldre notiser

Hej
Vi vill från Borlänge Scoutkår tacka alla er som går via Sponsorhuset när ni ändå handlar eller bokar hotell på nätet.

Du får alltså rabatt från över 600 nätbutiker. Rabatten delas mellan dig själv och Borlänge Scoutkår.
Ingenting kostar något extra för dig som handlar!

Börja med att registrera dig via denna länk och titta på filmen hur man använder Sponsorhuset: www.sponsorhuset.se/borlangescoutkar/bli-medlem

Tack för ditt stöd!

Senast ändrat

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen