Borlänge Scoutkår

På engelska

B-P´s. Sista meddelande
(Fritt översatt av Bo Bergström)
Lord Robert Baden-Powell av Gilwell,
Grundare av scoutrörelsen och scoutchef för alla världens scouter, dog i Kenya 8:e Januari 1941 vid en ålder av 81.

Detta meddelande är odaterat, men var troligen skrivet före 1929, anledningen till detta är att det är undertecknat med "Robert Baden-Powell" i stället för "Baden-Powell of Gilwell". Lady Baden-Powell sade att detta brev, i ett kuvert märkt "to the Boy Scouts", tillsammans med andra papper alltid följde dem på deras resor runt välden i ett kuvert märkt "In the event of my death".
Infogad bild
Soldater och scouter, svarta och vita eskorterade kistan till en enkel grav vid Nyeri, inom synhåll från Mount Kenya.
Detta meddelande till alla scouter fanns bland hans papper efter hans död.

Kära Scouter,

Om ni någonsin har sett eller läst berättelsen om "Peter Pan", så kanske ni kommer ihåg hur piratkaptenen alltid gjorde sitt sista tal, för att han var rädd för att när han skulle dö så skulle han kanske inte ha tid att berätta allt det där som han ville. Det är lika med mig, även om jag inte hade tänkt att dö idag, så kommer det att ske snart och jag vill säga ett par ord som farväl.

Kom ihåg, det här är det sista meddelande som du någonsin kommer att få från mig, Tänk noga igenom detta !

Jag har haft ett mycket lyckligt och bra liv och jag vill att ni också ska ha ett lyckligt och bra liv.

Jag tror att Gud placerade oss i den här fantastiska världen för att vi ska vara lyckliga och njuta av livet. Lycka kommer inte av att vara rik, eller av att vara framgångsrik i sin karriär, inte heller av att vara självisk. Ett steg mot lycka är att se till att du är välmående och stark som ung, så att du kan vara till nytta och uppskatta livet som vuxen.

Om du studerar naturen så kommer du att se många vackra och underbara saker för oss att njuta av, allt detta skapade Gud åt oss.
Var nöjd med det du har och gör det bästa av det.
Se livet från den ljusa sidan istället för från den mörka.

Raka vägen till lycka är att dela med sig till andra människor. Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den, så att när det kommer till din tur att dö, kan du dö lycklig och känna att du har inte kastat bort din tid utan gjort ditt bästa.
"Var redo" på så sätt, att leva lycklig och att dö lycklig - håll alltid ditt Scoutlöfte - även efter det att du slutat vara aktiv Scout - och Gud hjälper dig att göra det

Din vän,

Infogad bild
Robert Baden-Powell

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen