Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår febr. 2002 årg. 17

Infogad bild
Infogad bild

I detta nummer bl a [göm]
Utgivningstider
Avdelningar
Rättvikskurser
Pepparkakshus
Granhuggning
Granförsäljning
Uvberget
Båtansvarig
Mickes pysselkvällar
Båt
 Ekonomi
Närvarolistor
Soptömning
Läger
Hänt i kåren
Föräldramöte psc
Programändringar
Kårplanering
Vinterscoutdag

Kommande nummer

ManusstoppUtgivningsdag
20 febr.11 mars
20 mars8 april
17 april 6 maj
22 maj3 juni

Redaktörerna

De som läser hela framsidan har redan sett att Kårbladet nu är inne på sitt 17:e utgivningsår. Vi tycker att det är imponerande att vår kår lyckats ge ut en medlemstidning under så lång tid utan avbrott. Vi två gjorde vårt första nummer i september 1998.

Det har varit svårt att bestämma utgivningstider för denna termin. Det normala är att lägga utgivningstiderna efter KS, så att det senaste därifrån kommer ut så fort som möjligt. Vi åker bort på sportlovet. Därför kommer marsnumret en vecka senare än normalt. Maj är en månad med mycket helgdagar i år. Det är ju skönt att vara ledig på våren, men det ställer till det litet för tidningsutgivningen. I juni vet vi om det blivit som vi planerat ovan.

Från juldagen till trettondagen har vi åkt skidor 6 gånger och då var vi i alla fall tvungna att avstå några dagar p g a kyla. Vintern har börjat bra.

God fortsättning på det nya året

Maj-Britt och Lasse tel 22 94 34 maj-britt.bergstentelia.com

Avdelningar

Infogad bild
Har bl a haft hantverk tillsammans med Kalle och Viveca samt bakat marsipangrisar med Yngve Wängermark.
Fr o m vårterminen har Henrik Skymning tagit över som avdelningsledare efter Anna-Maria..
 
Infogad bild
Besök hos polisen. Har haft terroristjakt på ett möte Hemlig gäst är fortfarande hemlig p g a sjukskrivning vid planerat besök.
 
Infogad bild
Patrullmöten som julavslutning har hållits samtidigt på TG Hemlig gäst på ett möte har varit vår distriktsordförande Åsa Björklund.
 
Infogad bild
2 dec såldes stenugnsbakat bröd och lingonkransar på julmarknaden. Ingen korv såldes i år. 8 ? 9 dec Julgranshuggarhajk vid Tanså Hytta. 8 pers övernattade i militärtältet. Avslutade höstterminen med traditionsenlig julfest tillsammans med f d seniorscoutledare.

Rättvikskurser

Detta var den 46:e gången som Rättvikskurserna anordnades.

Första gången vi deltog var 1983 och senast var 1995. Det var därför med stor spänning vi åkte till Rättvik på kurs i år. Skulle vi känna igen några? Skulle det vara lika bra kurser och stämning vi samlingar och måltider? Vad skulle seniorerna bjuda på för spektakel på kvällen?

Allt var sig likt = väldigt bra och inspirerande. Mycket pigga och trevliga seniorer. Senior-AU:s parodi på Robinsson lockade till många skratt. Maj-Britt fick en ny hobby efter en kurs i trä-tälja och Lasse hoppas kunna ta hand om skadade personer på ett bättre sätt efter sjukvårdskursen. Vi var 16 elever och 2 kursledare från vår kår, totalt cirka 220 personer.

Maj-Britt och Lasse
Infogad bild

En annan kårmedlem täljde en kåsa på trä?tälja-kursen.

Här visar hon prov på att hon även behärskar en yxa med bravur.

Bilden visar även att det inte är någon könsdiskriminering i kåren utan full jämlikhet på hajker.

Pepparkakshus

35 scouter uppdelade i 6 patruller ställde upp i tävlingen om bästa pepparkakshuset den 6 dec. 9 ledare var imponerade av kreativiteten och fantasin.

Reglerna sa att originalitet, form och färg skulle bedömas. Det var ett svårt uppdrag för de 2 domarna att utse segrare. När poängen räknades ihop hade två lag fått samma poäng, ett lag ett halvt poäng mindre och det fjärde laget ytterligare ett halvt poäng mindre. Till de två övriga lagen skiljde det något mer.
Infogad bild
Ett hus var trasigt redan före tävlingsstart, men patrullmedlemmarna gjorde det bästa möjliga av situationen

Ett hus dekorerades med så mycket godis att det rasade ihop.
Infogad bild
De båda segrande husen
Infogad bild
Patrull Pepparkaksproffsen (miniorer)
Infogad bild
Patrull Isbjörnarna (seniorer)
Infogad bild
På andra plats kom patrull Miniorproffs
Infogad bild
På tredje plats kom patrull Scout med ett stilrent hus (junior)

Julgranshuggning

Infogad bild

Alla granar och tallar kunde huggas (fast vi sågade ner dem) på kraftledningsgatan som går från Lillstup mot Mockfjärd. För dem som varit med tidigare år kan vi berätta att vi alla gångerna åkte in efter stickvägen vid Tanså Hytta. Vi har låtit granarna växa till sig några år. Detta i kombination med den gallring vi tidigare utfört hade resulterat i att det fanns många fina granar och även tallar. Det är svårast att hitta fina tallar. De vill gärna växa för fort och bli glesa.

Huggningen skedde vid 3 tillfällen.

Första gången helgen före första advent.

Andra gången lördagen före andra advent. Det var det på gränsen att vi kunde ta oss fram efter vägen p g a snö. Som tur var hade bilen som åkte först nya vinterdäck. Då höggs de flesta träden och även de stora kyrkgranarna. Det blev 4 släpvagnar. Några seniorer med ledare övernattade i militärtältet som sattes upp på vändplanen..

Till tredje advent kom det beställning på ytterligare tallar och gran från försäljningsansvariga varför vi hämtade att lass till med träd.

Tomas Skymning har varit ansvarig för granhuggningen.

Vi har även i år levererat granen som restes utanför Banverket. Ingemar Skymning fick en trädgårdsgran från en av våra tidigare medlemmar i kåren. Den byttes till en något mindre gran med kommunen.

Julgransförsäljning

Annonseringen i Borlänge Annonsblad och åter en försäljning vid första advent gjorde att vi kom upp i mera normala försäljningsvolymer vid Tansågården. Detta trots att vi höjde priset på träden till 140 kr (stor gran/tall). De sista dagarna blev det rätt utplockat, varför vi fick gå ned rätt mycket i pris till de granköpare som var ute i sista minuten. Medelpriset för per träd blev därför något lägre än f.g år trots det högre utgångspriset.

Totalt såldes 155 träd.

Totala antalet kärvar som såldes var 50 st, varav 28 vid Tansågården. Övrig försäljning av almanackor, ljus, adresser och julkort uppskattas till ca 400 kr.

Till nästa år önskar vi samma annonsering, adventsförsäljning och fler fina tallar. Det var många som efterfrågade sådana.

Ansvariga för försäljningen på Tansågården har varit Anders Åhrman och Anders Jansson

Kårstyrelsen tackar de båda för det arbete de lagt ner.

Uvberget påminnelse

Styrelsen för Uvbergsstiftelsen påminner ansvariga vid användande av Uvbergsstugorna. att stäng av värmen helt i stugorna efter avslutade besök.

Uvberget

En dag slog det mig att det skulle vara intressant att få veta litet om Uvberget. Jag har varit med i Borlänge Scoutkår i över 20 år, så vad som hänt i Uvberget under den tiden vet jag. Litet har jag hört om tiden dessförinnan, men inte så mycket. Det kanske är fler som tycker likadant och därför tänker jag dela med mig av det jag får reda på.

Det första jag gjorde var att ringa till Stig Forslund, som jag visste att hade varit med och satt upp den nuvarande stugan. Stig är medlem i Borlänge Scoutkår sedan den bildades och var dessförinnan med i Stora Tuna kyrkliga scoutkår, föregångaren till Borlänge scoutkår, sedan 1932. Stig berättade på ett Gillescoutmöte ifjol om sitt scoutliv, och det var mycket intressant. Maj-Britt och jag besökte Stig och Laila en kväll och första avsnittet kommer att handla om vad de berättade om Uvberget.

Artikeln börjar med ett kort stycke om första stugan, men jag skall försöka ta reda på mer och även få tag i bilder.

Lasse

Den första stugan vid Uvberget uppfördes 1931. Den stod där flaggstången står idag. Det var en spannmålsbod vid Stora Tuna prostgård som som revs och flyttades till Uvberget. Boden skänktes av kontraktsprosten Otto Bolling, som vid den tiden också var kårchef i Stora Tuna kyrkliga scoutkår.

Marken ägdes av Torsångs församling men scouterna hade fått löfte om att sätta upp stugan där och använda marken. Marken har sedan övergått till Borlänge kommuns ägo, och Uvbergsstiftelsen arrenderar den på ett kontrakt som löper 25 år åt gången.

I början av 50-talet var stugan i behov av reparation. Reparationen skulle kosta 600,- och de pengarna fanns inte. Men något måste göras eftersom huset var svårt angripet av röta, dessutom var skorstensmuren i dåligt skick.

Stig hade i mitten av 50-talet frågat Borlänge byggnadsnämnds ordförande Algot Ström om det fanns något rivningshus, som kunde bidra med virke till reparation av scoutstugan. Nu skulle kommunen bygga ett vattenverk i Tjärna, på en plats där det stod en bondgård. Scouterna erbjöds att få riva hela bondgården gratis mot att tomten rensades på byggnader. Gården bestod av den nuvarande scoutstugan, ett äldre mindre boningshus, stall och några uthus. Den blivande scoutstugan visade sig vid en nattlig besiktning vara i mycket gott skick. De senaste ägarna sade sig ha hört att stugan flyttades från Falun omkring 1850 i samband med ett giftermål.

Rivningen började med uthusen. Det var fint virke i dem. Allt rensades från spik och travades upp fint i högar för framtid användning. Dagen efter var allt borta. Under natten hade det stulits. Misstankar riktades åt ett visst håll och Stig gjorde ett besök hos aktuell person. En dag senare var allt virke tillbaka. En del möbler fanns kvar i bostadshuset bl a en fin gubbstol. Även den stals, men den skyldige var känd och stolen kom tillbaka.

Det var alltså ingen litet arbete som Stig drog igång. Och ändå mer blev det, som ni skall få se längre fram. Några pengar fanns egentligen inte till detta projekt utan allt arbete skulle utföras på frivillig väg, materiel och transporter tiggas ihop och bidrag skulle sökas från Allmänna Arvsfonden. För att kunna söka pengar bildades Uvbergsstiftelsen med Carl-Gösta Englund, Båtsta Tvätt som ordförande

Det här var allt som fick plats i detta nummer. Fortsättning följer.

Båtansvarig

Ny båtansvarig behövs sedan Henrik Skymning blivit avdelningsledare för Flygarna. Intresserade kontakta Henrik tel 853 72 så berättar han vad uppgiften innebär.

Skrivelser till kåren dec ? jan

 • Meddelande från fritidsnämnden. Ansökningstid för arrangemangsstöd för att genomföra ungdomsarrangemang av nationell eller internationell karaktär har ändrats till tre veckor före genomförande. Tidigare var det två månader.
 • Julkort från Föreningsservice och Tånnö Scoutkår.
 • SSF-post nr 5
 • Inbjudan till Gröna Spåret. Sista anmälningsdag 31/3.
 • Lägerbrev nr 1 från DUST. (läger vid Ösjönäs i Tiveden)
 • Bok, video och cd har kommit från Scout 2001.
 • SKS byter namn till Sensus studieförbund.
 • Nya distriktsmärken finns att köpa.

Mickes pysselkvällar

Onsdagar 18.00.

Varje onsdagskväll fr o m den 6 febr. kommer Micke att arbeta med materielvård och kanoter i uthuset.

Han vill väldigt gärna ha hjälp av patrull- och seniorscouter, äldre kårmedlemmar och föräldrar. Det finns arbeten som passar alla.

Båtprojekt

Infogad bild
Denna båt var tänkt att användas för att ro ut till segelbåtarna i Uvberget. Den bärs lätt av 2 personer. Men för att få den i sjödugligt skick behövs en del arbete. Bl a är ett årfäste förstört. Det verkar inte som någon orkar renovera den.

Därför annonseras den nu ut till försäljning. Intresserade kontakta Bosse Bergström tel 22 58 85.

Helst ser vi dock att någon eller några ställer i ordning båten åt kåren eftersom vi behöver den. Känner du för det ? ring Bosse.

Den roddbåt vi har vid Uvberget behövs det 4 personer för att frakta från båthuset till sjön.

Ekonomi

Tansågården

Försäkringen har höjts drastiskt

2000 1.320,- inkl rabatt

2001 3.100,- blir troligen ingen rabatt

2002 3.393,-

Kostnaden har stigit med 2.000,-. I procent blir det 157 %. Tyvärr är det inget vi kan göra åt denna kostnad. Vi gjorde en ordentlig översyn för några år sedan. Det ledde till att vi justerade försäkringsbeloppet och förstärkte inbrottsskyddet till förrådet

Bokslut

Pär har gjort ett preliminärt bokslut. Underskottet blir mindre än befarat. Redovisning kommer i nästa nummer.

Betalningssätt

Pär använder numera postgirokonto föreningar med Internetbetalning. Det som stod i förra numret var fel. Sekreteraren hade fattat fel.

Medlemsavgifter

Fortfarande saknas medlemsavgifter från 3 seniorer, 4 patrullscouter och 3 miniorscouter. Pär har gett namnen till avdelningsledarna. Detta är inte bra. I våra regler står det att medlemsavgiften skall vara betald efter 3 möten.

Det är också flera stödjande som inte betalt. Pär har skickat brev i oktober till samtliga. Det verkar som att några inte vill vara kvar längre. Detta är sista numret av Kårbladet som skickas till de som inte betalt

Båtmotor

En fungerande båtmotor för 800,- har inköpts.

Föreningsstöd

Den 29 nov var Pär och Lasse på förhandling om föreningsstöd. Fast det är egentligen ingen förhandling. Beloppet som vi skall få är redan bestämt före förhandlingen. Vi tycker i alla fall att det är bra att få träffa Fritidsnämnden + en av deras tjänstemän en gång om året. De är intresserade av att det finns föreningar i kommunen och förstår värdet av det ideella arbete som vi alla lägger ner.

Vi får 42.000,- av kommunen nästa år. Det är en sänkning med 3.000,- p g a av minskat medlemsantal. Den främsta anledningen till att vi är färre är att vi bara har en minioravdelning istället för tidigare två. För två år sedan lyckades vi få bidraget höjt med 3000,-. Vi argumenterade för oförändrat belopp men det hjälpte inte. Det är inte så mycket att säga om sänkningen, eftersom bidraget skall stå i proportion till verksamheten. Ökar vi får vi mer pengar, minskar vi får vi mindre.

Ebbe deltog den3 dec i ett möte för olika föreningar, anordnat av Borlänge kommun föra att diskutera kriminaliteten i Borlänge. Bl a vill kommunen uppmuntra alla ungdomsföreningar att ha med etik och moral i sina program. Har man inte det kommer det att påverka förningsstödet negativt. Uppföljning om hur man lever upp till programmet kommer att ske varje år.

Telefonsvarare

Det är en hel del personer som ringer till Tansågården, de flesta med frågor om Uvberget, men även några som vill veta mer om kåren. I telefonkatalogen står telefonnumret med och därför tror många att det alltid finns folk där.

Nu får man alltid svar när man ringer 22 88 28. Om man väntar tillräckligt länge hinner någon som är nere på ett möte upp och svara, förutsatt att det inte är för stimmigt, så att telefonsignalerna inte hörs ner. I annat fall svarar alltid en känd person när han hunnit fram till telefonen från sitt skåp i seniorrummet.

Närvarolistor

Till KS den 12 dec hade varje avdelning tagit med sig sina närvarolistor. Det var meningen att deltagare på kårarrangemang skulle föras över på separata listor.

När vi läste anvisningar för lokalt aktivitetsstöd hittade vi följande text: Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Vi tolkar detta som att när flera avdelningar med sina avdelningsledare är på en gemensam aktivitet, t ex pepparkakshusbakningstävlingen skall närvarolistor föras för resp. avdelning och inte på en gemensam lista.

Tomte året runt i Bergslagsbyn

På Tansågården har vi en tunna för brännbart avfall. Borlänge Energi åker runt och hämtar avfall i alla villaområden i Borlänge varannan vecka.

Vår stugfogde Ingemar Skymning brukar åka förbi och ställa ut tunnan på vägkanten. Under senare tid har den redan varit utställd när han kommit dit.

Han hittade ingen i kåren som ställde ut den och började misstänka att det kunde vara någon av våra grannar. Nu har Ingemar hittat vår tomte och även varit in till honom och tackat. Han heter Valter Jansson och bor mitt emot oss på andra sidan Ljungbergsgatan. För några år sedan hjälpte han oss att klippa häcken också.

Visst är det skönt att ha en sådan person som granne..

Läger

Lasse fick i uppdrag av KS 12 dec att kontakta markägaren i Vassbo. Beräknat antal deltagare cirka 150. Beskedet blev att vi får ha läger tillsammans med andra kårer på samma plats som det var Skogens Dag i höstas.

Lägerfrågan diskuterades på nytt på KS 16 jan och det framkom då tveksam het om huruvida vi orkar vara med och ordna ett eget läger, även om vi får hjälp av andra kårer. Alternativet är att åka på ett färdigt läger någonstans. Bosse och Lasse undersökte under Rättvikskurserna vad övriga Dalakårer har för lägerplaner. Det finns intresse för läger tillsammans med oss. Senast på nästa KS går det nog att bestämma vad vi skall göra.

Hänt i kåren

 • Granhuggning
 • Granförsäljning
 • Julmarknad
 • Pepparkakshusbakningstävling
 • Förhandling med kommunen om föreningsbidrag
 • Rättvikskurser

Föräldramöte patrullscouter

Den 19 november hade Skogsdjuren föräldramöte. Det kom 5 föräldrar + en syster av 9 familjer.

Vi pratade lite allmänt om scouting och speciellt om vår avdelning. När jag frågade om hjälp fick jag tag i både glögg- och granförsäljare. 3 föräldrar skrev på att det skulle vara roligt att ställa upp i en nattpatrull .

Scouterna hade gjort tårta som de bjöd alla. Det var mycket uppskattat.

Ebbe och jag tycker att det var bra uppslutning och en trevlig träff.

Hälsningar Eva

Programändringar

Städdag i Uvberget flyttas till 14 maj p g a uthyrning.

Städdag Tansågården flyttas därför till 16 maj.

Ansvarig för Sankt Georg från kåren saknas.

Kårplanering

Eftersom nästa nummer av Kårbladet troligen kommer ut bara drygt en vecka för kårplanering är det bäst att alla seniorscouter, ledare och funktionärer skriver in lördagen den 16 mars i sina almanackor. Det blir heldag = förmiddag, eftermiddag och kväll. Vi kommer att vara i Tronsjö bagarstuga.

Det kommer inte bara att handla om planering av kårens framtid. Vi räknar med att hinna med en del annat också. Det är meningen att vi skall ha en trevlig och underhållande dag tillsammans. Det finns mer än att baka som man kan göra i en bagarstuga. Har du förslag på någon aktivitet som kan roa gänget ? hör av dig till Anna-Maria eller Lasse.

Du som redan nu vet att du kommer med ? Anmäl dig till Anna-Maria.

Vi återkommer med närmare detaljer som tider, samåkning och icke hemliga programpunkter.

Anna-Maria och Lasse

Undersökning om föreningar i Dalarna

Över 500 föreningar har fått fylla i ett formulär om sin verksamhet för en utredning som Dalarnas Bildningsförbund håller på med. 10 föreningar valdes sedan ut en djupare analys. Borlänge Scoutkår var en. Lasse ställde upp och blev intervjuad en hel kväll. Bl a gjordes en uppskattning över hur många timmar ideellt (=icke ekonomiskt ersatt) arbete som läggs ner. Utförligare rapport kommer på Kårplaneringen.

Hela familjen är Välkommen till Vinterscoutdag i Gyllbergen

lördagen den 16 februari
Samling vid parkeringen kl 10.00
Vi tar en skidtur ut i det fina vinterlandskapet. Någonstans stannar vi och äter upp den matsäck som var och en tagit med sig. Vi tar med ved. Någonstans = en plats som alla kan ta sig till. Sedan är det valfritt om någon vill åka längre.

Vi hoppas på lagom temperatur och att det kommit mer snö och det viktigaste av allt ? många pigga scouter med familjer.

Maj-Britt och Lasse
Infogad bild

19 deltagare

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen