Borlänge Scoutkår

Eldning och FÖRÄLDRAMÖTE.

Vi kommer att hålla ett kort föräldramöte inne, samtidigt som scouterna fixar eld utomhus. Sedan samlas vi alla runt elden tillsammans.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg