Borlänge Scoutkår

Höstfejden (klicka för mer info!)

Patrulltävling för alla scouter.
Minst 3 i varje patrull.
Spårarscouterna och upptäckarscouterna kommer att delta med en patrull per avdelning. Sammanhållande vuxen från Borlänge scoutkår denna dag är Stefan Hedman (Fridas pappa). Anmälan av scouter som vill vara med kan göras till Maria Wikblad, 0243-85411 eller 073-094 84 76, senast onsdag 29 september.
Äventyrarscouter och Utmanarscouter: prata med era ledare om ni också kommer att vara med!


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg