Borlänge Scoutkår

KS

KALLELSE

Härmed kallas du till styrelsemöte med Borlänge Scoutkår

Dag Onsdag 2005-01-19
Tid 18,30
Plats Tansågården

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Justerare utses
 3. Föregående KS-protoll
 4. Rapporter från avdelningarna
 5. Övriga rapporter
 6. Skrivelser
 7. Ekonomi
 8. Utbildning
 9. Program
 10. Läger
 11. Tansågården
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas

Välkomna


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg