Borlänge Scoutkår

Sommarläger med tysk scoutkår på Kopparbo

Sista anmälningsdag torsdag 23 maj!

Scouternas stödfond: https://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/

Ladda ner inbjudan

Anmälan: https://www.scoutnet.se/f/activities/view/15007


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen