Borlänge Scoutkår

Sida: 1 2 3 ... 12 13 14

Kårstämma

(Visas 2019-02-12 - 2019-03-26)

Kallelse till kårstämma

Alla medlemmar i Borlänge Scoutkår kallas till kårstämma.
Dag: Tisdag den 26 mars 2018.
Tid: kl 18.30
Plats: Tansågården , Tansågatan 6.

Mera information kommer att finnas på hemsidan, www.borlangescoutkar.se

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Fråga om fastställande av verksamhetsberättelse , balans- och resultaträkning för det närmast föregående verksamhetsåret
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Val av kårordförande och vice kårordförande samt dess mandatperioder
 14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen samt dess mandatperioder
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant samt dess mandatperioder
 16. Val av kårens representant/er till Scouternas stämma
 17. Övriga val, t.ex. representanter till Uvbergsstiftelsen
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Välkomna / Styrelsen

Vinterhajk/övernattning

(Visad 2019-01-30 - 2019-02-09)

Datum är ändrat till 9-10 Februari
Anmälan senast 1/2 till anvdelningsledare

Se inbjudan...

Julgranar

(Visad 2018-12-08 - 2018-12-23)

Infogad bild

Familjescouting!

(Visad 2018-09-30 - 2018-12-09)

Familjescouting för alla familjer med barn upp till 8 år

Höstens datum för Familjescouting!

21 oktober i Uvberget kl 14-16 Ute på udden
11 november
9 december

Fika såklart.
Anmäl gärna att ni kommer så att fikat räcker. 20:- per familj

Hör gärna av er med förslag eller om ni vill bidra med något.

Bo Bergström 070-710 48 84
Naomi Little
eller bo.bergstrom@borlangescoutkar.se

Joglobus

(Visad 2018-09-23 - 2018-10-14)

Vart: Risshyttan
När: 14 oktober kl. 10.00 – 13.00

Anmälan till avdelningsledare senast Tisdag 9 Oktober

Se Inbjudan...

Höstfejden

(Visad 2018-09-23 - 2018-10-07)

När: Söndag 7 Oktober 2018
Plats: Vika, Falun
Samling: kl 9.00, vi räknar med att vara klara kl 15.00

Anmälan till Avdelningsledare - senast torsdag 27 September.

Se inbjudan...

Upptäckare: samåkning kl 8.15 från TG

Äventyrsscouter-Hösthajk

(Visad 2018-09-12 - 2018-10-06)

6-7/10

Samling 14.30 på Tansågården för gemensam färd till hajkplatsen.
Avslutning efter Höstfejden, ca 15.00 i Vika.
Kostnad 75 kr för mat (inkluderar matsäck under Höstfejden ).
Klädsel för utomhusbruk + varm sovsäck.
Mera information på mötet.
Ev. kan vi behöva hjälp av någon med skjuts.

Joti

(Visad 2018-09-10 - 2018-10-21)

Lördag-Söndag 20-21/10
Äventys- och utmanarscouter som är intresserade kan läsa här.

Restaurangchansen 2018-2019

(Visad 2018-08-27 - 2018-10-30)

Borlänge Scoutkår kommer även denna höst att sälja Restaurangchansen-häften. Det är ett häfte med massor av kuponger "2 för 1" på restauranger, kaféer och andra aktiviteter i mestadels Borlänge och Falun. Sedan några år finns det också en hel del kuponger som gäller för kläder, färg, smycken mm. Ett häfte kostar 240 kr, och för de häften som säljs de första veckorna på terminen får scoutkåren 120 kr per häfte.

För mera information, se...

Upptaktsträff söndag den 26 augusti kl 15.00 - 16.30

(Visad 2018-08-16 - 2018-08-26)

Upptaktsträff med aktiviteter
- för dig som vill bli eller redan är scout!

Välkommen till ett nytt scoutår med spännande äventyr!
Gamla och nya medlemmar är välkomna. Vi har avdelningar/verksamhet från årskurs 2 och äldre.
Även vuxna är välkomna.

Tid: Söndagen den 26 augusti kl 15.00 - 16.30
Plats: Vår scoutstuga Tansågården. Tansågatan 6 (Bergslagsbyn)

(Det är begränsat antal parkeringsplatser, parkera därför på Ängsplan, Bullermyren eller i Forssa. Cykla gärna!)

Till upptaktsträffen ser vi gärna att en målsman följer med varje ny scout.

Ta med kompisar och föräldrar!!

Scouthälningar från ledare och styrelse.

infoborlangescoutkar.se

Äventyrsscouter - Torsdag denna vecka

(Visad 2018-06-13 - 2018-06-14)

är vi i Uvberget från 18.30
Samåkning från TG kl 18.00

Skärgårdstur/Båtluff

(Visad 2018-05-25 - 2018-06-24)

Nu har vi fått in mini-antalet anmälningar - så vi arbetar för att se till att turen blir av.
Vi planerar en träff Tisdag 12/6 kl. 19.00 på Tansågården för alla som tänker åka med.
Programmet för träffen:

 • Vilka ska med
 • Vilken tur ska vi åka.
 • Biljetter.
 • Utrustning/packning.
 • Frågor.

På denna träff vill vi ha definitivanmälan från alla så vi kan beställa biljetter.

Därmed sätter vi den 12/6 som sista anmälningsdag - flera är välkomna att anmäla sig/komma på träffen.


Vi planerar att göra om förra sommarens båttur i Stockholms skärgård.

Tid: Onsdag 11/7 - Måndag 16/7.
Kostnad: ca 1500 kr (exakt vet vi när vi bokat tåg samt utflykter).
För vem: Enbart Äventyrare och Utmanare (och ledare).
Intresseanmälan till infoborlangescoutkar.se så snart som möjligt så vi vet intresse.

Vi vill att minst 4 scouter ska anmäla sig. Maxantal beror på antal ledare/vuxna som är med.
Vi kommer att kalla till ett informations-/planeringsmöte när vi vet intresse.

/Jonas & Pär


Beskrivning av förra årets tur.

 • Tåg från Borlänge
 • Skärgårdsbåt i 5 dagar med boende i tält på Gällnö, Arholma, Svartlöga, Fjärdlång samt en natt i scoutlokal i stockholm.
 • Studiebesök på Arholma batteri samt avslutade med dag på Gröna Lund.

Arbetsdag med fokus på båthuset

(Visad 2018-05-16 - 2018-06-06)

Båthusfix i Uvberget med start kl 12
Medtag målarkläder, eget fika och ett glatt humör.

Det finns behov av några släpvagnar för transport till Fågelmyra.

Fixardag på Tansågården Lördag 9 juni kl. 10 - 14

(Visad 2018-05-16 - 2018-06-09)

Scoutlokalen och trädgården behöver skötas om, så våra barn och ungdomar ska kunna fortsätta träffas i en fin miljö. Därför bjuder vi in till fixardag.

Vi ska röja och sortera i garage och förråd.
Dessutom behöver trädgården snyggas till.

Så ställ upp och hjälp till efter förmåga!

Hoppas du kan vara med åtminstone en stund.
Ta med egen lunch
Ingen anmälan.

Borlänge scoutkår

SpOvAlGre -Ora

(Visad 2018-05-10 - 2018-06-09)

Borlänge scoutkår kommer inte att åka på läger i Ora som planerat pga för få anmälda scouter.

// Ledarna

Äventyrsscouter

(Visad 2018-05-03 - 2018-05-04)

Idag är vi i Bergebo, samling vid motionscentralen kl 18.30
Vad klädd för att vara ute.

Ledare åker från Tansågården ca 17.50

Stålpilen

(Visad 2018-05-02 - 2018-05-05)

Anmälan till avdelningsledaren.
Samling vid Båtstabadet kl 10.00
Medtag Matsäck och kniv (ej spårare) och var klädd för att vara utomhus.
Stålpilen beräknas vara klar ca 13.30

Infogad bild

Äventyrs- & upptäckarscouter

(Visad 2018-04-23 - 2018-04-26)

Torsdag denna vecka är vi i plättbacken.
Samling kl 18.30
Klädsel för att vara utomhus.

SpOvAlGre -Ora

(Visad 2018-04-17 - 2018-05-01)

Hej

Nu kommer äntligen inbjudan till sommarens läger i Hälsingland för Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Denna gång är det SNABBA bud. Vi behöver ha er anmälan senast den 30 april, detta för att kunna bedöma om vi har tillräckligt många scouter för att åka på lägret.

Vi ledare har kommit överens om att vi ska ha minst 10 scouter anmälda den 30 april för att åka som kår på lägret.

Inbjudan finns här och frågor ställs till infoborlangescoutkar.se, på denna adress mailas även anmälan direkt.

Föräldrar som vill åka med på lägret är hjärtlig välkommna och då kan även yngre barn följa med som ledarbarn.

Lägerhälsningar Ledarna Borlänge scoutkår

Anmälningar Måndag 30 April: 5 st

Äventyrsscouter

(Visad 2018-04-05 - 2018-04-12)

På Torsdag (12/4) är vi på Tansågården.
14-15//4 har vi Mysövernattning - Se inbjudan...

Sida: 1 2 3 ... 12 13 14

© 2003-2018 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg