Borlänge Scoutkår

Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren

Scouter i årskurs 6 - 8.
Skogsdjuren träffas vanligtvis varje torsdag 18.30-20.00 på TG , se programmet .

Vissa avdelningsmöten har vi inte planerat in exakt vad vi skall göra. Detta är för att alla scouter skall få vara med och ha önskemål också. Tänk på att det kan vara bra att ha med varma kläder till alla möten eftersom en del aktiviteter kommer att ske utomhus.

Varmt välkomna till en spännande och rolig ny scouttermin!


Ledare är:

Jonas Lindh
Infogad bild070-243 33 95 jonas.lindhborlangescoutkar.se
Martin Samuelsson
Infogad bild0703072554 Lucky88.msgmail.com
Sanna
Infogad bild076-7961187

E-post till samtliga ledare skogsdjurenborlangescoutkar.se

Historia

Ett tag fanns det tre patrullscoutavdelningar i kåren. Skogsdjuren, Vattendjuren och Sjöfåglarna.
Det har även några år funnits en avdelning enbart för tredjeårs patrullscouter - Nybyggarna.

Skogsdjuren

Vattendjuren

Sjöfåglarna

Nybyggarna

Avdelningen fanns i kåren kring 1980-1983.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen