Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen


Alla möten torsdagar kl 17.30 - 19.00 i Siffebo bystuga, om inget annat meddelas
Tänk på att barnen är klädda så de kan vara ute!

Program Hösten 2021

augusti

Info

Ansvarig

v30-311-7Sö-LöLäger
v3322Upptaktsträff med Aktiviteter Tansågården 14.00

september

v3612Kårstämma Uvberget 10.00
12FamiljedagUvberget 13.00-15.00

oktober

v393Höstfejden Järlinden

december

v482ToPepparkakshusbyggartävling. Gemensamt för hela kåren.
 
<< Våren 2021 Våren 2022 >>

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen