Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen


Alla möten torsdagar kl 17.30 - 19.00 i Siffebo bystuga, om inget annat meddelas
Tänk på att barnen är klädda så de kan vara ute!

Program Hösten 2020

augusti

Info

Ansvarig

v3423Upptaktsträff TG 13-15

september

v3713Familjedag Uvberget 12.00-15.00
13Kårstämma Uvberget 10.00-12.00

oktober

v404Höstfejden i Uvberget. Samling 9.30. Anmälan senast 24/9 Anmälan till avdelningsledare!
 
<< Våren 2020 Våren 2021 >>

© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg