Borlänge Scoutkår
Vad vi skall göra 2003-04

Bilaga till Kårplaneringsprotokoll 2003

Vad skall vi göraHur gör vi detNärAnsvarig
Ta med en kompis på lägerDalacamp VIVår, sommar 2003Avdelningsledare,
Ekonomi tas upp på KS
Återbruk av äldre kunskapMedverkan av gillescouter på avdelningsmötenHela åretIngemar kontaktar Gillet
Rekrytera ledareKontakta föräldrar
Högskolan,
Banverket,
Vägverket,
Bekanta
Låt var och en vara med efter sina förutsättningar = varje avdelningsmöte – 1 gång /termin
NuRespektive avdelningsledare
Karro
Jonas
Bosse
Alla en person under året
Aktivitet för ledare och föräldrarNågot ”scoutigt”,
London
Bågen
Nornhajken
Hösten 2003
Hösten 2003
Maj 2003
Maj 2003
KS

Bosse
Karro
Utbilda ledare/seniorerGöra reklam
Inventera behov
LöpandeKUL
Äventyr för de yngreSenior- och patrullscouter genomför vardera en aktivitetFöre nästa KårplaneringPatrullscout och senior-ledare
LedarpoolRekryterar från föräldrar, seniorscouter, gillescouter, f d ledare Håll föräldramötenNu HöstterminenAvdelningsledare, Ingemar
Ordförande gör förslag på lista, och sammanställer
Rekrytera seniorerLappar på högstadieskolar och gymnasiet Nu, vt 2003B-laget
Läger utomlandsFinjamb, EnglandSommaren 2004KS
Starta junioravdelningEgen avdelning med egna ledare
Alt dubbelmöten med ledarförstärkt minioravdelning
Hösten2003KS
Pepparkakshus
Cykling
Ledarmiddag
TraditionHöstterminen 2003
Försommaren 2004
Höstterminen 2003
KS
Aktivitet för att synasDalaexpo tillsammans med grannkårerna

Majblommor
Vassbo
Steg 1: kolla om Dalaexpo går att vara med på
April 2003
Hösten 2003
Birgitta kollar och rapporterar till KS

Birgitta
Bosse kollar
Starta en minioravdelning tillSkaffar ledareTill Hösten 2003KS
Större projekt som lägerförberedelseUtsiktstorn Uvberget. Säkerhet och intresse kollas KS
InvandrarscoutingBirgitta kollar förutsättningar KS

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg