Borlänge Scoutkår

Uppgifter om kåren

Borlänge scoutkår

Bankgironummer: 5646-7319
Swish: 123 618 58 54
Organisationsnummer: 882600-6622
Scoutlokalens adress: Tansågatan 6 (i Bergslagsbyn, Borlänge)
Förbund: Svenska Scoutförbundet, SSF
Region; DWUST
Distrikt: Dalarna
Krets: Borlänge

Postmottagare: Kassör
kassorborlangescoutkar.se
Pär Högberg
Mats Knuts väg 196
78454 Borlänge
Infogad bild070-600 79 95


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen