Borlänge Scoutkår

Kåren

Borlänge Scoutkår tillhör Scouterna.

Vi finns i Bergslagsbyn, strax norr om Borlänge centrum där vi har vårt eget hus som köptes in till kåren 1965.

Vem är Borlänge Scoutkår?

Idag är vi cirka 100 medlemmar, varav cirka 12 är ledare. Alla ledare jobbar helt ideellt, Vi bedriver scouting 4 kvällar i veckan i vår scoutlokal.

Scouting

Det finns två delar som behövs för att förklara scouting. Dels vad man gör och dels varför man gör det. Om vi börjar med vad så är några exempel att paddla kanot, laga mat över öppen eld, lära sig om sjukvård, orientering och om samspelet mellan naturen och människan. De yngsta scouterna är 8 år och de äldsta som inte är ledare är 17 år, så naturligtvis finns det en stor spännvidd.

All vår verksamhet bygger på att barn och ungdomar ska lära sig att samarbeta i patruller där man tar ansvar för sig själv och varandra.

I slutändan är tanken att allt detta gör en bra på att samarbeta, säker i sig själv och att man visar respekt för både människor och natur. Men till vardags tänker man kanske mer på hur kul man har tillsammans med scout- och ledarkompisarna eller på den senaste utmaningen som man klarade av. "If it isn't fun – it isn't scouting", lär scoutings grundare Robert Baden-Powell ha sagt.

Vad händer i kåren?

Ett viktigt motto inom scouting är att vi lär oss genom att göra - "Learning by doing". Det innebär att vi är ute och gör saker praktiskt och har kul samtidigt som nya saker lärs in och samarbetet övas, ibland utan att man inser det själv. Varje avdelning genomför förutom avdelningsmöten också 1-2 helgövernattningar per termin.

Varje år genomför Borlänge scoutkår dessutom en loppmarknad, julgransförsäljning, försäljning av majblommor. För medlemmar anordnas läger varje år.

Om du eller någon i din familj vill delta i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan antingen läsa mer om att bli scout eller helt enkelt kontakta kårordförande kåren infoborlangescoutkar.se .

Uppgifter om kåren

Borlänge scoutkår

Telefon till Scoutlokalen: 070-6098135
Bankgironummer: 5646-7319
Swish: 123 618 58 54
Organisationsnummer: 882600-6622
Scoutlokalens adress: Tansågatan 6 (i Bergslagsbyn, Borlänge)
Förbund: Svenska Scoutförbundet, SSF
Region; DWUST
Distrikt: Dalarna
Krets: Borlänge

Postmottagare: Kassör
Pär Högberg
Mats Knuts väg 196
78454 Borlänge
Infogad bild0243-871 53
Infogad bild070-600 79 95


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg