Borlänge Scoutkår

Höstfejden i Uvberget. Samling 9.30. Anmälan senast 24/9

Lokal Höstfejd i respektive kår i år.

För vår del i Uvberget.
Samling kl 9.30. Tävlingsstart kl 10.

Respektive avdelning tar emot anmälan från "sina" scouter, senast den 24 september.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg