Borlänge Scoutkår

Invigning av Borlänge Sience Festival

Vi har kläder för att vara ute, vi går till Älvhagen direkt och följer ljusspåret till invigningen av Borlänge Sience Festival. Invigningen håller på till ca 2030. Föräldrar hämtar vid Bullerforsens kraftstation när man tycker det är lagom dock senast 2045.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg