Borlänge Scoutkår

Bromöte för ledare, vi äter ihop

En kväll för att planera gemensamma aktiviteter för hela kåren, eller för vissa avdelningar tillsammans.

När de flesta kommit fixar vi t.ex några pizzor så att alla som vill får något att äta.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg