Borlänge Scoutkår

Gustaf Enborg, f 1879-06-07, d 1961-01-01, var köpman och
pappersgrossist.

Han kom med som ledare i Scoutkåren Dalaspejare (Borlänge Scoutkår) någon vecka efter dess bildande och blev dess kårchef ända fram
till 1923, då kåren förklarades vilande.

Han deltog i den första scoutledarkursen på Rockelstad 1914, var styrelseledamot och kassör i Dalarnas Scoutdistrikt, var ordförande och färdledare i Borlänge Skidförening samt organisatör och tävlingsledare för Skolungdomens Skidtävlingar. Dessutom var han engagerad i Tunabygdens Hembygdsförening alltifrån begynnelsen.


Källor: Tidskriften Tunhuken nr 1-1944. Scouten 1914. Tunabygdens
Hembygdsförenings årsskrift Tunum 1961. BT 1961-01-09. FAW.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen