Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Flygarna

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten måndagar kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
21/10
Knopar med kniv och bak
28/10 (iNGET MÖTE)
HÖSTLOV
4/11
Cermoni och Ljusspår

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
10/12 (17.30-20.00 (19.30 spårare))
Pepparkakshusbyggartävling

Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Alla onsdagsmöten är kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
23/10
Patrullnamn mm
30/10
Höstlov, inget möte

Upptäckarscoutavdelningen Skogsfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
10/12 (17.30-20.00 (19.30 spårare))
Pepparkakshusbyggartävling

Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren

Scouter i årskurs 6 - 8.
Skogsdjuren träffas vanligtvis varje torsdag 18.30-20.00 på TG , se programmet .

Kommande program
24/10 (Paradiset 18.45 - 20.00)
Invigning
31/10
Möte ? (Höstlov)
7/11
Möte

Utmanarscoutlaget B-Laget

Scouter i årskurs 9 och uppåt
Möten på TG på onsdagar 18.30-21.00, se programmet .

Kommande program
10/12 (17.30-20.00 (19.30 spårare))
Pepparkakshusbyggartävling


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg