Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Flygarna

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten måndagar kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag
28/9
Loppmarknad

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag
28/9
Loppmarknad

Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Alla onsdagsmöten är kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag

Upptäckarscoutavdelningen Skogsfåglarna

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag

Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren

Scouter i årskurs 6 - 8.
Skogsdjuren träffas vanligtvis varje torsdag 18.30-20.00 på TG , se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag
28/9
Loppmarknad

Utmanarscoutlaget B-Laget

Scouter i årskurs 9 och uppåt
Möten på TG på onsdagar 18.30-21.00, se programmet .

Kommande program
1/9 (TG 15.00-16.30)
Upptaktssträff
22/9 (Uvberget)
Familjedag
28/9
Loppmarknad


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg