Borlänge Scoutkår

Vässarö-möte 2

Lägerträff 2 kommer vi att ha på Tansågården lördagen den 10 juni kl. 13:00, då vill vi att både scout och förälder är med.

Vi kommer att göra transportlistor (om det inte blir lägerbuss) och ser till att alla frågor får svar.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen